Lecture in Kyoto
July 2009, Japan

京都の6美術大学共同で行われるエキシビションのイベントとして、安積伸がレクチャーを行います。

Place :Kyoto Sangyo Kaikan, Nishi Iru Minami gawa, Shijo Karasuma, Kyoto, Japan
Tel : +81(0)752114506
Date : July 5, 2009 (2.00pm-)